Durood Shareef

اللهم صّل على محمد وّعلى ال محمد كما صلّيت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انّك حميد مّجيد
اللهم بارك على محمد وّعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انّك حميد مّجيد

Dua ki quboliyat ka zariya hai Durood Shareef

Nakami se Bachne ke Liye Durood Shareef

11 Hajaar Durood Shareef ka Sawab

Mu Ki badbu zail karne ka Nuskha

Maal mein Barkat ke Liye Durood Shareef

Din Bhar Durood Parne ka Sawab

80 Saal ke Gunaah Maaf

Muskil se Nijaat Pane ke Liye

Baaris ke Waqt Durood Sahreef

Ek Kiraat ke Barabar Sawab

Marj ki Sefa ke Liye

Tamam Makhlook ke Barabar Sawab

Ziyarat-e-Rasool(S.A.W) ke Liye

20 second me 20 Hajar neki

La ilag marz ke Liye

Duniya aur akhirat ki surkhuri

6 lakh Durood Shareef ka sawab

14 Hajar Durood Shareef ka sawab

Aab-e-Kosar se bhara piyala

Ek hajar din ki neki

Apne Dil ko Noorani Banane ke Liye

Pareshani se nijat ke liye

Hisab o Kitab se Mahfooz Rahega

Ek Laakh Durood Shareef ka Sawab

Durood Shareef Shifaat ke Liye

Gunahoo ki bimari se shifa ke liye

Deen-o-Duniya ki Nematein Pane ke liye

Durood Shareef Maghfirat ke Liye

Iman ke saath khatma

Bhool Jane Ki Bimaari ke Liye

Connect with naatkhan.com
Like our Facebook Page